Vodovodní potrubí

Ochrana potrubí před mrazem FlexiClic FP

ochrana-potrubi.jpg, 8.2kB

Systém ochrany před zamrznutím Raychem FlexiClic zajišťuje proudění vody a zabraňuje tomu, aby tekutiny v potrubí zamrzly! Samotná izolace nemůže zcela ochránit potrubí před promrznutím. Když je potrubí vystaveno teplotám pod bodem mrazu, může dojít k jejich prasknutí, což může mít za následek závažné škody a narušení potrubí. Samoregulační topný kabel Raychem spolu s příslušnou izolací a inteligentními řídícími jednotkami zabraňují promrznutí potrubí a tím je chrání.

 

 

 

drat.jpg, 22kB

FlexiClic lze ve smyslu jednoduchosti montáže a flexibility přirovnat ke stavebnici. Montážní časy se nám tak podařilo snížit až na polovinu. Přistavěli jste např. garáž a potřebujete systém FlexiClick rozšířit? Maličkost. Systém zahrnuje připojovací prvky pro 3, 4 a 5ticestné připojení pro dosažení úplné flexibility. Systém FlexiClic je oblíben také pro svou výjimečnou spolehlivost a bezpečnost. Naše kabely se nemohou přehrát ani při překřížení. Požár je tedy vyloučen. FlexiClic je navržen tak, aby zahříval jen tam a tehdy, kde je to skutečně zapotřebí. S použitím kompatibilních termostatů Raychem lze dosáhnou úspory energie až 80 %. Všechny tyto vlastnosti ocení jistě koncoví uživatelé i montážní firmy.

 

 

FrostGuard - účinná ochrana proti zamrzání

 

 

 

pumpa.jpg, 8,1kB

Z kohoutku neteče voda, poškozené trubky a ventily, zatékání – to jsou důsledky nedostatečné ochrany trubek vystavených působení teplot pod bodem mrazu. S tím jde ruku v ruce nutnost častých oprav a výměny trubek, kohoutků a ventilů, což souvisí s neplánovanými výdaji a narušením funkčnosti celého domu.

Velmi závažný problém představuje také přerušení dodávek pitné vody pro hospodářská zvířata v zemědělských chovech. V tomto případě je nutné několikrát denně napájet zvířata ručně, což je časově náročná a těžká práce.

 

 

 

 

 

 

krabicka.jpg, 10kB

FrostGuard představuje spolehlivé a rychlé řešení problémů se zamrzáním trubek v zimě a s poškozením čerpacích bodů způsobeným dlouhodobým mrazem. Díky použití technologie samoregulace nevyžaduje zařízení termostat.

FrostGuard byl navržen speciálně pro ochranu domácích rozvodů menšího rozsahu.

Topný kabel je připraven k použití okamžitě po umístění na trubku. Stačí jej zapojit do elektrické sítě!

 

 

 

Technologie samoregulace

 

Samoregulační topné kabely přivádějí správné množství tepla přesně tam, kde je potřeba. Klesne-li okolní teplota, kabel začíná generovat více tepla. Pokud se teplota zvýší, množství vytvářeného tepla se sníží.

Bezpečnost – kabely lze křížit bez rizika přehřátí

 

Optimální spotřeba energie

 kabel.jpg, 25kB

A Nízká okolní teplota

= vysoký topný výkon

B Průměrná okolní teplota

= nízký topný výkon

C Vysoká okolní teplota

= téměř nulový topný výkon

 

Sady FrostGuard se skládají z ukončeného samoregulačního kabelu a z napájecího vodiče s univerzální zástrčkou. Lze je instalovat do trubek a na trubky pod vhodně zvolenou izolaci.

 

trubka.jpg, 9,4kB

Důvody pro použití FrostGuard

  • Spolehlivost
  • Jednoduchá a rychlá instalace
  • amoregulační kabel ihned připravený k montáži
  • Možnost instalace uvnitř i vně trubky
  • Nízká spotřeba energie 

 

Sady FrostGuard zajišťují plnou ochranu proti mrazu. Řeší všechny problémy související s údržbou rozvodů vody v zimních podmínkách. Používání moderního a inteligentního zařízení pro ohřev přináší klid a vysoký komfort.

 

Objevte znovu kouzlo zimy! 

Zabezpečení proti zamrzání trubek s vodou, kabely se umisťují do trubek

  • Frostop Green (10 W/m při 5°C)
  • FroStop Black (18 W/m při 5°C)

Zabezpečení proti zamrzání trubek s vodou, kabely se umisťují vně trubek

  • ETL-10 (10 W/m při 5°C ve vzduchu, 20 W/m při 5°C ve vodě)

Udržení teploty kanalizačních trubek obsahujících tukové látky

FS-C-2X (31 W/m při 5°C, 22 W/m při 40°C)

 

 trubky1.jpg, 8,7kB trubky2.jpg, 10kB