Dřevostavby

Konstrukční systém dřevostaveb vychází ze sendvičové skladby izolačních materiálů, OSB desek a sádrokartonů zakomponovaných do dřevěné konstrukce. Rozvoj v oblasti nových materiálů umožňuje nabídnout svým zákazníkům inovované skladby stěn. Všechny tyto stěny splňují požární normy.

Díky použitým materiálům, jejich skladbě a díky našim výrobním postupům dosahují dřevostavby AWIK již ve standardním provedení nízkoenergetických parametrů (roční měrná potřeba tepla na vytápění = 15 - 50 kWh/m2a). Na základě požadavku zákazníka jsme samozřejmě schopni postavit i dům pasivní (roční měrná spotřeba tepla do 15 kWh/m2).

OSB dřevoštěpková deska
OSB = oriented strand board

OSB je vysoce kvalitní dřevěná deska, jejíž štěpky (nebo-li velké ploché hobliny) jsou kontrolovatelně složené a uspořádané do tří vrstev. Tyto vrstvy jsou k sobě kolmo orientované. Ve vrchní a spodní vrstvě jsou štěpky uloženy v podélném směru a střední vrstva (jádro desky) je uložena v příčném směru. Takto laminované vrstvy jsou, při určité teplotě a tlaku, spojeny vodovzdornou pryskyřicí. Výrobní technologie umožňuje získat dřevěnou desku odolnou proti vlhkosti a bez běžných vad jako jsou suky, otvory po sukách a jádrech, kůra a praskliny. 

Pro výrobu se používá dřevní suroviny z prořezů plantážních lesů. Takovouto těžbou a způsobem zpracování dřevní hmoty, kde 90% kuláče se zpracuje na OSB desku a zbytek, jako kůra, odřezky, piliny a dřevitý prach se dále využije na výrobku energie výrobního závodu. Tímto se deska kvalifikuje jako ekologická.

 Hlavní přednosti OSB desek:

  • pevnost a tuhost
  • dobrý tepelný odpor (dřevo je přírodní izolant)
  • velké formáty umožňují méně spojů, a tím méně tepelných a akustických ztrát
  • dobrá požární odolnost (klasifikace OSB2 dle testu PAVÚS je C1 = těžce hořlavá)
  • odolnost proti nárazům a vibracím
  • zdravotní nezávadnost (testováno: SZÚ Praha)
  • výborná zpracovatelnost